Adaptacja

Adaptacja dziecka - program "Nie zawsze trudny pierwszy krok"

Adaptacja, czyli przystosowanie dziecka do środowiska przedszkolnego jest procesem długotrwałym, złożonym i wielostopniowym. Proces adaptacji powinien zachodzić stopniowo. Należy pamiętać, że każde dziecko przechodzi ten proces w swoim tempie i na swój sposób. Program adaptacyjny wspiera dziecko i rodziców oraz pomaga w tworzeniu obrazu przedszkola jako bezpiecznego miejsca, gdzie dziecko może czuć się swobodnie i spokojnie.

Samodzielność dzieci w wieku przedszkolnym - jak ją rozwijać?

Script logo