O nas

Nasza placówka jest przedszkolem publicznym i skupia dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole funkcjonuje w dwóch budynkach w osiedlach Opatkowice i Kliny Borkowskie. Filia na osiedlu Kliny mieści się w budynku przy ul. Judyma 8.
Przedszkole w Opatkowicach czynne jest od 6.30 – 17.00, Kliny od 6.30 – 17.00.

Od września 2006 roku w budynku przy ul. Judyma otworzono dodatkowy oddział dla dzieci przedszkolnych. Placówka dzięki temu spełnia oczekiwania środowiska lokalnego przyjmując większą liczbę dzieci. Przedszkolaki mają do dyspozycji szeroki wybór gier, zabawek i pomocy dydaktycznych zgromadzonych w celu stymulowania kreatywności i rozwoju dzieci.

 

Dzieci uczą się przez zabawę, dlatego też dostosowujemy ofertę edukacyjną do ich potrzeb i możliwości. Staramy się, aby pogodny nastrój, uśmiech i poczucie bezpieczeństwa były stałym elementem pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Ważną funkcję w rozwoju umysłowym i fizycznym dziecka pełni odpowiedzialny, twórczy, nowatorski i przede wszystkim kochający dzieci nauczyciel. Z uwagi na to, że pierwsze lata w życiu dziecka są znaczące dla jego rozwoju, staramy się tworzyć warunki do rozwijania samodzielności, kreatywności, wyzwalania naturalnego potencjału twórczego. Osiągamy to dzięki stosowaniu nowatorskich metod i form pracy jak:

  • techniki twórczego myślenia
  • pedagogika zabawy
  • metoda Dobrego Startu
  • edukacja matematyczna E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • odimienna nauka czytania I. Majchrzak

 

Duży nacisk kładziemy na rozwijanie i zachęcanie dzieci do ekspresji twórczej poprzez śpiew, taniec oraz plastykę.

 

Taniec dostarcza dzieciom wiele radości, poznawanie nowych układów, figur tanecznych rozwija koordynację ruchową.
Zajęcia plastyczne wzbogacają wyobraźnię dziecka, sprzyjają tworzeniu dziecięcego świata.

Zapraszamy artystów z różnymi przedstawieniami teatralnymi i muzycznymi;  dzieci biorą udział w zajęciach i warsztatach plastycznych w budynku przedszkola i poza nim.

 

Dzieci z przedszkola objęte są pełną opieką psychologiczno – terapeutyczną poprzez nawiązaną współpracę z Samorządowym Ośrodkiem Psychologiczno – Pedagogicznym. Bieżąca współpraca nauczycielek ze specjalistami pozwala prawidłowo realizować pracę wyrównawczą.

Script logo