Rekrutacja 2023

Data dodania: 2023-02-07

1 marca 2023 rozpoczyna się rekrutacja do Samorządowego Przedszkola 145 -lokalizacja ul. Poronińska 7 oraz do II lokalizacji na ul. Judyma 8.
Wszystkie informacje odnośnie rekrutacji zamieszczone są na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa - link
https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.114429895.1101304096.1675768585-108384173.1524478270

 

Harmonogram rekrutacji:

Od dnia 20 lutego do 28 lutego br. włącznie – przyjmowanie deklaracji rodziców dzieci już uczęszczających / składanie w oddziałach tam gdzie dziecko uczęszcza /

Od 1 do 31 marca br do godz 16,00 składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

21 kwietnia br podanie wyników rekrutacji

24 kwietnia do 9 maja potwierdzenie woli uczęszczania dziecka

10 maja br po złożeniu oświadczeń woli, ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych

Rekrutacja uzupełniająca będzie tylko wtedy, gdy po pierwszym etapie będą wolne miejsca

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane!

  • Na rodzicu / prawnym opiekunie dziecka kandydującego do przedszkola spoczywa obowiązek rzetelnego wypełnienia i udokumentowania wniosku i złożenia podpisu przez oboje rodziców .Wyjątek stanowi sieroctwo , pozbawienie praw rodzicielskich rodzica .
  • Elektronicznie zarejestrowane wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej od 1 marca od godz 9,00 do 31 marca br do godz 16,00 tylko i wyłącznie w siedzibie przedszkola przy ul. Poronińskiej 7
  • Powołana Zarządzeniem Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 145 ,Komisja Rekrutacyjna , zastrzega sobie zgodnie z Ustawą i zasadami rekrutacji w Gminie Kraków ,weryfikację oświadczeń, poprzez wymaganie stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, jak również występowanie do instytucji działających w Gminie Kraków o wydanie stosownych zaświadczeń.
  • Zasady rekrutacji i dokumenty znajdują się na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa w zakładce Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

Godziny przyjmowania wniosków:
Pon: 7.15- 14.00
wt: 8.00- 16.00
śr: -------------
czw: 7.00- 16.00
pt: 8.00- 13.00

w dniu 31 marca od 12.00- 16.00

Script logo