Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Data dodania: 2022-02-14

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2022 r.

Również 1 marca 2022 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 18-28 lutego 2022 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola 145 zachęca do zapoznawania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji, zamieszczanymi na stronach Portalu Edukacyjnego - www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce REKRUTACJA.

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196882,artykul,rekrutacja.html

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać przez system rekrutacyjny na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl a wydrukowaną wersję wniosku złożyć w przedszkolu przy ul. Poronińskiej 7.

Godziny przyjmowania wniosków:

  • poniedziałek - 9.00-13.00
  • wtorek - 11.00-16.00
  • środa - 11.00-16.00
  • czwartek - 9.00-16.00
  • piątek - 8.00-13.00
Script logo